Informació Cursa Orientació

Posted in Cursa Orientació

Horaris i punt de trobada:

El punt de trobada i d'inici de la prova serà al Parc del Segre, el dissabte 20 de maig a les 19:30 del vespre per tal de recollir les targes de puntuació i explicar el funcionament de la prova. L'hora d'inici de la prova serà les 20:00 del vespre. 

L'organització tècnica de la prova d'orientació corre a càrrec del Club Xinoxano Orientació.

Format de la prova:

La modalitat de cursa d'Orientació de l'Escanyabocs 2023 serà tipus Rogaine en terreny urbà. Les fites estaran ubicades a la zona urbana de la Seu d'Urgell i Castellciutat.

Les persones participants s'hauran de desplaçar a peu amb l'objectiu d'aconseguir, en un temps determinat, la màxima puntuació possible. 

Els punts s'obtenen passant per uns controls ubicats en el terreny de competició i marcats en un mapa que serveix de referència per trobar-los. En el mapa hi haurà representats amb un cercle vermell un seguit de controls valorats de 3 a 9 punts. Aquest valor vindrà determinat pel primer dígit del codi de cada control.

El mapa es lliurarà 10' abans de la sortida per tal que cada participant pugui definir la seva estratègia i elecció d'itinerari per assolir el màxim número de punts possibles en el temps establert.

La durada total de la cursa és d'una (1) hora.

Les persones participants disposaran de 30' per dir a terme la primera part de la cursa i aconseguit el major número de fites sense cap ordre determinat. En aquest temps de 30' caldrà arribar fins a un punt marcat en el mapa amb un rombe vermell. Si s'arriba a aquest punt passats els 30', el corredor o corredora serà penalitzat d'acord amb la taula que s'inclou al final del document. 

Seguidament, i amb el mateix mapa, es donarà sortida per tal de realitzar la segona part de la cursa, en la que els i les participants disposaran de 30' més per realitzar el màxim nombre de fites possibles entre les que no s'hagin fet en la primera part de la cursa. Abans d'aquests nous 30', una hora des de l'inici de la prova, les persones participants hauran d'arribar a la meta del Parc del Segre, marcada en el mapa amb la doble rodona vermella. Igual que en la primera part de la cursa, si s'arriba a la meta passats els 30' s'aplicaran també penalitzacions. Aquesta segona part de la cursa no es podrà iniciar fins al minut 30. Es podrà mantenir el mapa per seguir analitzant l'estratègia pendent fins al moment d'iniciar la segona part. 

El cronometratge de la prova es farà mitjançant el sistema de targeta manual. Aquells controls marcats erròniament en una altra casella, no seran vàlids. 

PENALITZACIONS PRIMERA MEITAT

Fins a 00:04:59                      5 punts

De 00:05:00 a 00:09:59         10 punts

De 00:10:00 a 00:14:59         20 punts

Més de 00:15:00                    Desqualificació

PENALITZACIONS SEGONA MEITAT

Fins a 00:04:59                      5 punts

De 00:05:00 a 00:09:59         10 punts

De 00:10:00 a 00:14:59         20 punts

De 00:15:00 a 00:19:59         30 punts

De 00:20:00 a 00:29:59         50 punts

Més de 00:30:00                   Desqualificació